Namnet "digerdöden" kommer från fornsvenskans digher som betyder ’stor’, belagt första gången på en gotländsk grav från 1300- eller 1400-talet. [1] I andra delar av Europa benämns katastrofen ofta med en ordkombination som inkluderar ordet svart .

7960

Digerdöden. Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början. Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713. I samband med digerdöden inträffade också en jordbrukskris.

I samband med digerdöden inträffade också en jordbrukskris. P å medeltiden kallades digerdöden vanligen för den stora döden eller svarta döden. Efter att digerdöden dragit fram och skördat sina offer, drabbades Europa av en långvarig jordbrukskris. Vad berodde jordbrukskrisen på och hur tror du att folk påverkades av den? Nämn ytterligare några fakta om digerdöden som du vill lära dig. Ta reda på: Hur såg en pestdoktor ut?

  1. 2035 space park drive
  2. Vad ar iban nummer
  3. Gastroenteritis in dogs

Dessa frågor har jag ställt till 20 olika personer. •o Vet du vad digerdöden var för något? Ja/Nej Namnet "digerdöden" kommer från fornsvenskans digher som betyder ’stor’, belagt första gången på en gotländsk grav från 1300- eller 1400-talet. [1] I andra delar av Europa benämns katastrofen ofta med en ordkombination som inkluderar ordet svart . Digerdödens konsekvenser ligger på två plan: ekonomiska och ideologiska.

Button to like this content.

26 feb 2015 Pest är en smittspårningspliktig sjukdom. Beroende på sjukdomens allvarliga konsekvenser bör smittskyddsläkaren kontaktas redan om 

Men i Eskilstuna Historia omnämns inte digerdöden per definition inte heller kan man läsa om något spektakulärt ske-ende i bygdens historia som skulle kunna visa på digerdödens härjning. En utredande text om en av medeltidens största händelser, nämligen digerdöden. Eleven redogör för digerdödens bakgrund och geografiska spridning, och diskuterar dess konsekvenser och påverkan på samhället under medeltiden.

så går jag ( Marcus Henriksson - SO lärare ) igenom digerdöden. hur man försökte stoppa den och vilka

DIGERDÖDEN När: 1349. Därför att: Pandemins massiva förödelse fick den tidens undersåtar att ifrågasätta överhetens förklarings- och åsiktsmonopol. År 1334 bröt digerdöden ut i Kina. Via handelsvägar kom den 13 år senare till Europa, och 1349, när ett fartyg fullt av döda besättningsmän drogs in till hamnen i Bergen, kom även Skandinavien att dras med i farsoten. En översiktlig genomgång om epoken "medeltiden".När?

Livegenskapen i Europa försvann och böndernas läge förbättrades något. Liemannens förödelse och – förtjänster . När Digerdöden kom till Skandinavien 1349 tog den med sig var tredje svensk i graven. Men den fasansfulla pandemin sådde paradoxalt nog också frön till det frihets- och jämlikhetstänkande vi uppskattar i dag, skriver STIG-BJÖRN LJUNGGREN.
Usa arbeitslosenzahl aktuell

Digerdöden konsekvenser

Märkligt nog omnämns den överhuvudtaget inte i  dess följder.

Sambandet med den senmedeltida agrarkrisen är redan omtalat. I Europa medförde befolkningsminskningen brist på arbetskraft och stigande arbetslöner. Bönderna i stora delar av Europa fick bättre villkor.
Grafisk illustration kurs

jeanette soderberg ikea
aladdin askar
scholl skor uppsala
lundbergföretagen ab
sport göteborg butik
nordea utländsk källskatt
avsluta aktiebolag kostnad

Coronaviruset får nu allt större konsekvenser i samhället och vi behöver (och världen) av en mycket värre sjukdom, nämligen digerdöden.

Digerdöden, pest, smittkoppor och kolera står att läsa. Vad coronaviruset kommer att få för konsekvenser för vår stad vet vi inte just nu – men  Digerdöden torde vara den enskilt största katastrof som drabbat människan i dess ursprung och spridning till dess sociala och ekonomiska konsekvenser. När digerdöden slog till halverades Sveriges befolkning och gårdar hur en stor samhällsförändring får omfattande ekologiska konsekvenser,  Vad får den här typen av läsning för konsekvenser? Spär det på oroligheterna En epidemi som jämförs med digerdöden. Köp boken här.