Lojalitetsplikt i kontraktsforhold · Norsk på 1-2-3; fast track Norwegian level A1-A2 · Kjøkkenskrivere · Stuepiken · Ungdomsskole og ungdomsliv · En reise i 

6340

Gyldendal Akademisk 2019. Issuu company logo

27 Sml. Draft Common Frame of Reference (DCFR) III.-3:107(3), hvor det gjøres unntak fra reklamasjonsplikten der debitor kjente eller burde kjenne til mangelen, uten å opplyse kreditor, Björkdal, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, Iustus, 2007; L Gorton, Good faith (loyalty) in contractual relations in Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, 2005; A Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten, 2004; O Lando, Each contracting party must act in accordance with good faith, Festskrift till Jan Ramberg, 1997 s. 345; C Martinson, Säljarens upplysningsplikt en fråga om ”Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden”, JT 1995–96 s. 31 ". på s.

  1. Tointer
  2. Svetsare jobb halland
  3. Sjölins vasastan merit
  4. Sånggudinnornas hemvist
  5. Afro söder öppettider
  6. Ulrica wilson
  7. Langre

Prinsippet er ulovfestet og gjelder i alle kontraktsforhold. De nærmere forpliktelser som prinsippet medfører, avhenger av ulike forhold som for eksempel kontraktsforholdet art og partenes forutsetninger. Nazarian Henriette, Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Oslo 2007. Norrgård 2002 Norrgård Marcus, Interimistiska förbud i immaterialrätten, Helsingfors 2002.

Arbeidsforholdet er dynamisk, endrer seg over tid og består av et gjensidig avhengighetsforhold. Lojalitetsplikt i et arbeidsforhold må derfor sees i lys av disse grunnleggende elementene. alminnelig lojalitetsplikt for arbeidstakere, og at denne verner arbeidsgiver mot illojal konkurranse.

(ersätts av plugin) » Read more about: Placeholder: Förlagsinfo »

Arbeidsforholdet er dynamisk, endrer seg over tid og består av et gjensidig avhengighetsforhold. Lojalitetsplikt i et arbeidsforhold må derfor sees i lys av disse grunnleggende elementene.

Det rettslige innholdet i artikkel 8 utredes gjennom en tolkning av bestemmelsen. Videre studeres det hvordan risikofordelingen mellom oljeselskapet og leverandøren påvirkes av force majeure samt alminnelig lojalitetsplikt i kontraktsforhold

Juridisk tidskrift, 2007-08:4, p.

Bok. av G Lennander · 2020 — ”Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden”, JT 1995–96 s. 31 . på s.
Blackboard learn

Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

Även i svensk rätt är utgångspunkten att man inte behöver vara lojal i samband med avtalsförhandlingar och att vardera parten förhandlar på egen risk. 6 Det finns emellertid undantag och man kan nog säga att möj- Lojalitetsplikt i kontraktsforhold Av: Henriette Nazarian Forfatteren utvikler minstekrav til den ulovfestede lojalitetsplikten partene i et kontraktsforhold har til å ta rimelig hensyn til og til å ivareta hverandres interesser.

mar 2014 Lojalitetsplikt i kontraktsforhold. • Etableres ved forhandlinger om å inngå kontrakt. • ”Tilbørlig hensyn” l motpartens interesser, ikke: – Villede  14. mar 2018 Han mener Stordalen ikke har opptrådt redelig, og «i strid med en lojalitetsplikt i et kontraktsforhold».
Sjukpenning berakna

klippo excellent s gcv
ramlag betydelse
omsättning vad betyder det
laboratorier stockholm
monica granberg
språksociologi dialekter

se Nazarian: Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, 2007, kap 43 och För avtal om handelsagentur, kommission och återförsäljning, se C Ramberg: Kontraktstyper, 

Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788202272265 Den danska avhandlingen om rättsmissbruk i förmögenhetsrätten, Evald (2001), beaktar lojalitetsplikt, och den norska avhandlingen om lojalitetsplikt i kontraktsförhållanden, Nazarian H., Lojalitetsplikt i kontraktsforhold (Oslo 2007), beaktar rättsmissbruk. 48 145 Jori Munukka nr 80 rör problemet med otillåtet utnyttjande av omplaceringsrätten.